ROT-avdrag

Det är tillåtet att göra ROT-avdrag vid ny-installation av markiser på fristående fastigheter, benämns småhus hos skatteverket.

Det är EJ tillåtet att göra ROT-avdrag i övriga fall. Exempel;

Installation av markis i bostadsrätt/hyresrätt.

Service och underhåll av markis.

Installation av persienner eller övriga invändiga solskydd, oavsett fristående fastighet eller övriga fastigheter.

Mer information hos skatteverket. Persienner under P. Markiser under M.