Privat

Solavskärmning för villaägare

I takt med att storleken på villafönstren växer, växer besvären med värmeinstrålning, bländande ljus, kallras och otillbörlig insyn. Oönskat värmetillskott kan göra din bostad outhärdligt varm, skarpt solljus och reflexer skapar irritation och obehindrad insyn lockar nyfikna blickar från såväl välkomna som ovälkomna gäster.

Inga kompromisser mellan funktion och design

En modern och välavvägd anläggning för solavskärmning råder bot på de flesta problemen. Med dagens breda utbud finns det inte heller någon anledning att kompromissa mellan funktion och design. Oavsett om du väljer ett diskret solskydd som harmonsierar med den arkitektoniska omgivningen, eller om du bestämmer dig för en djärv design som framhäver din personliga inredningsstil, så får du ett system med solskyddande och energibesparande egenskaper.

Bättre energieffektivitet, behagligt inomhusklimat

Kraven på energieffektivitet har lett till att vanliga bostadsfastigheter har blivit väldigt täta. Det betyder att all överskottsvärme som genereras genom exempelvis solinstrålning måste ventileras bort, vilket ofta förutsätter speciella tekniska lösningar. Enklare – och nästan alltid betydligt billigare – är att installera ett solskydd som bara låter solen värma precis så mycket som behövs för att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat.
Med moderna solskydd är det möjligt att ordna flexibla och allsidiga lösningar. Oavsett årstid och oavsett tidpunkt på dygnet kan du åstadkomma en trivsam inomhusmiljö genom att till fullo utnyttja det naturliga ljuset, eller avskärma solen när den blir för påträngande.

Utbildade fackmän

Genom att anlita en fackman är konsumenten försäkrad om att uppdraget kommer att utföras professionellt i alla delar, från första besöket till montering och efterbesiktning.