Garantivillkor

Som medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet använder vi oss av deras Garantivillkor.